Privacyverklaring

Privacyverklaring

Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig op deze website

Kontado (hierna ook wel ‘we’ of ‘wij’ genoemd) heeft maatregelen genomen om deze website te beveiligen, misbruik van gegevens te voorkomen en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

We nemen je privacy serieus en zullen informatie over jou, als gebruiker van onze diensten, op een veilige manier verwerken en gebruiken. Dit document beschrijft het door Kontado gevoerde beleid ten aanzien van privacy en beveiliging. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen.

Wie is Kontado?

Kontado is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan het Visrokersplein 2, 3752 BR te Spakenburg. Ons KvK nummer is 74011626. We bieden diensten aan op het gebied van financiële administratie.

Welke informatie we verzamelen en verwerken en waarom:

Inschrijving nieuwsbrief
Om via een e-mail nieuwsbrief op de hoogte te worden gehouden van onze nieuwtjes, artikelen en vacatures moeten de volgende gegevens worden ingevoerd:

 • naam
 • e-mailadres

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met de tool Mailchimp. Je e-mailadres wordt in dit mailprogramma opgeslagen.

Contactformulier
Om je vragen, die je via deze website aan ons hebt gesteld via het contactformulier of chatformulier, te kunnen beantwoorden moeten de volgende gegevens worden ingevoerd:

 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Gegevens van (potentiële) klanten worden via e-mail gedeeld met een accountmanager en geadministreerd in crm systeem Exact Online.

Afspraak maken
Als je met ons een afspraak wilt maken, kan je een daarvoor geplaatst formulier invullen. Om die afspraak goed met je te kunnen inplannen vragen we hier de volgende gegevens in te vullen:

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Deze gegevens worden met niemand gedeeld en intern in Excel verwerkt.

Solliciteren
Ben je enthousiast over een van onze vacatures? Dan kan je op deze website solliciteren door een sollicitatieformulier in te vullen. De gegevens die we van je vragen in het formulier hebben we nodig om je sollicitatie goed te kunnen verwerken. De volgende gegevens vragen we van je:

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • curriculum vitae

Deze gegevens worden met niemand gedeeld en door de recruiter in file gehouden (bij een succesvolle sollicitatie) of vernietigd (mocht er toch geen match zijn).

Sollicitatieformulier
Zien we een samenwerking na een eerste kennismaking nog steeds zitten en gaan we verder met de sollicitatieprocedure, dan vragen we je een sollicitatieformulier in te vullen. Dit doen we omdat we een goede inschatting willen maken van een match tussen ons beiden. Wellicht bevat je curriculum vitae net niet alle informatie die we nodig hebben. Met dit formulier zijn we daar wel zeker van. Het zijn tevens de gegevens die we in een personeelsdossier zouden bewaren. De gegevens die we van je vragen in dit formulier zijn:

 • voornaam
 • achternaam
 • titel(s)
 • adres, postcode, woonplaats
 • nationaliteit
 • geboorteplaats
 • e-mailadres
 • man of vrouw
 • roepnaam
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • behaalde diploma’s en certificaten
 • referenties
 • opzegtermijn
 • huidige bruto jaarinkomen
 • lopende pensioenvoorziening
 • rijbewijs
 • auto van de zaak
 • nevenbetrekkingen
 • veroordeeld voor strafbare feiten
 • fysieke of psychische omstandigheden die de uitvoering van werkzaamheden kunnen belemmeren
 • ingeschreven bij UWV

Deze gegevens worden met niemand gedeeld en door de recruiter in file gehouden (bij een succesvolle sollicitatie) of vernietigd (mocht er toch geen match zijn).

Doeleinden

Het gebruik en de verwerking van je gegevens is noodzakelijk voor een goede opvolging van je vraag, contactverzoek, nieuwsbrief aanvraag en/of sollicitatie.

Afmelden nieuwsbrief

Heb je je ingeschreven voor een nieuwsbrief en wil je die niet meer ontvangen, dan kun je je in elke nieuwsbrief afmelden. Je kunt hiervoor ook een mailtje sturen aan info@kontado.nl.

Opslag van gegevens

Voor onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van het platform Mailchimp. Heb je je aangemeld voor een nieuwsbrief dan staat je e-mailadres in een verzendlijst op dit platform. Uiteraard word je e-mailadres alleen maar gebruikt voor het ontvangen van de betreffende nieuwsbrief. Mailchimp bewaart de volgende gegevens van je:

 • e-mailadres
 • ip adres
 • datum van aanmelding voor de nieuwsbrief

We raden je aan de Privacy Policy van Mailchimp te lezen.

Gegevens die je invult worden opgeslagen door ons en onze hosting partij (YourHosting). YourHosting host onze website en maakt daar ook back-ups van. Zij wist je gegevens na zestig (60) dagen.

Tenslotte kunnen je gegevens aan derden worden verstrekt indien daartoe op basis van wet- en/of regelgeving een verplichting is, daartoe een noodzaak is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval dat noodzakelijk is ter bescherming van eigen rechten.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Hyperlinks van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten waarmee je de website van Kontado verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Kontado heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Kontado worden verwerkt. Kontado accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoe lang we je gegevens bewaren

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De duur is afhankelijk van het doel waarvoor we je gegevens van je hebben gekregen en eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren.

Met welke systemen wordt gewerkt?

Mailchimp
Beveiligd met https, inloggegevens, alleen de marketing verantwoordelijke bij Kontado en marketingbureau Triggerfish kunnen bij de gegevens.

Excel
Op beveiligde interne (persoonlijke) schijf van recruiter, alleen de recruiter kan bij de gegevens van sollicitanten.

Exact Online
Beveiligd met inloggegevens en twee-staps verificatie code. Alleen de accountmanagers van Kontado kunnen bij de gegevens van potentiële klanten. Mocht er geen samenwerking uit komen kunnen de gegevens nog een jaar bewaard worden, waarna Kontado nog eens contact met je kan opnemen of er wellicht nu wel interesse is voor een samenwerking.

Worden je persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen?

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken worden niet doorgegeven aan derde landen.

Op welke wijze wordt je persoonlijke informatie beschermd?

Kontado heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Onze servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Jouw gegevens ontvangen we alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van je gegevens

Wil je de gegevens die we van je hebben vastgelegd inzien, dan kan je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@kontado.nl. We reageren binnen vier (4) weken op je verzoek tot inzage.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van je verzoek tot inzage, kan je een verzoek hiertoe doen bij Kontado op het voornoemde e-mailadres. Je kunt verzoeken dat wij je gegevens wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. We reageren binnen vier (4) weken op je verzoek. Mochten we je verzoek afwijzen, dan geven we in ons antwoord aan waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Je hebt het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en in machineleesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@kontado.nl

Wijzigingen

We kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Controleer daarom regelmatig hier ons privacybeleid.

Waar kan je terecht met een klacht?

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens, en komt je er met Kontado niet uit, dan kan je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, stuur dan een berichtje aan info@kontado.nl.