Wet excessief lenen bij eigen vennootschap; wat betekent dit voor u?
clock3 min
Markt, Nieuws|

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap; wat betekent dit voor u?

De wet excessief lenen 2023. Vanaf 1 januari 2023 gaat er in Nederland een nieuwe wet van kracht die het excessief lenen bij de eigen BV (besloten vennootschap) aan banden legt. Dit betekent concreet dat DGA’s (directeur-grootaandeelhouders) straks niet meer onbeperkt leningen mogen opnemen bij hun eigen BV, maar dat hier een grens aan gesteld wordt. Maar wat houdt deze nieuwe wet precies in en waarom wordt hij ingevoerd?

Excessief lenen bij eigen BV: wat is het probleem?

Het idee achter de nieuwe wet is dat excessief lenen bij de eigen BV onwenselijk is omdat het leidt tot belastingontwijking. Het komt vaak voor dat DGA’s zichzelf een laag salaris betalen en de rest van hun inkomen aanvullen met leningen bij de eigen BV. Deze leningen worden vaak niet of nauwelijks afgelost en worden zo gebruikt om belasting te ontwijken. Het vermogen blijft namelijk binnen de BV, waardoor er geen inkomstenbelasting betaald hoeft te worden over het uitgeleende bedrag. Dit kan de fiscus tonnen aan inkomsten kosten.

Wat verandert er met de nieuwe wet excessief lenen?

Om deze belastingontwijking tegen te gaan, wordt er een grens gesteld aan het bedrag dat DGA’s mogen lenen bij hun eigen BV. Deze grens is gesteld op een bedrag van €700.000. Wanneer het totale bedrag aan leningen hoger is dan deze grens, moeten de DGA’s hierover belasting betalen in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang). Dit wordt ook een fictieve dividenduitkering genoemd.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze regeling niet geldt voor leningen die al voor 31 december 2023 bestonden. Deze leningen mogen worden ‘overgeheveld’ naar box 2, waardoor er geen gevolgen zijn voor de DGA. Wel moeten de leningen binnen 15 jaar worden afgelost, anders volgt er alsnog een belastingaanslag.

Wat betekent dit voor DGA’s?

Voor DGA’s betekent de nieuwe wet dus dat ze niet meer onbeperkt kunnen lenen bij hun eigen BV en dat er een grens wordt gesteld aan het bedrag dat ze mogen lenen, namelijk €700.000. Dit zal vooral gevolgen hebben voor DGA’s die nu veel lenen bij hun BV en die hierdoor belasting ontwijken. Zij zullen straks belasting moeten betalen over hun leningen in box 2 en zullen hun leningen (deels) moeten aflossen om deze belasting te voorkomen. Voor DGA’s die nu al een ‘marktconform’ salaris betalen en weinig of niet lenen bij hun BV, zal er weinig veranderen.

Conclusie

De nieuwe wet die excessief lenen bij de eigen BV aan banden legt, is bedoeld om belastingontwijking tegen te gaan. DGA’s mogen straks niet meer onbeperkt lenen bij hun eigen BV en moeten belasting betalen over leningen die hoger zijn dan een bepaalde grens. Voor DGA’s die nu al weinig lenen bij hun BV zal er weinig veranderen, maar voor DGA’s die nu veel lenen bij hun BV kan deze wet grote gevolgen hebben. Het exacte bedrag van de grens is gesteld op €700.000.

Maak een afspraak!