1. Het Matchingprincipe
clockLeestijd: 3 min
Markt|

1. Het Matchingprincipe

De 6 principes waarmee we jouw jaarrekening perfect maken.

Wanneer je je boekhouding uitbesteedt aan Kontado heb je 24/7 real time inzicht in je financiële situatie. Dankzij de FinTech tools waarmee we werken. Wat is dan nog het nut van een jaarrekening vraag je jezelf misschien af.

Een jaarrekening is belangrijk bij het verkrijgen van krediet (zakelijk/privé), geeft leveranciers, aandeelhouders en geldverstrekkers vertrouwen, geeft inzicht in trends, is nodig voor de aangifte van vennootschapsbelasting en is daarnaast ook gewoon wettelijk verplicht voor bijvoorbeeld bv’s.

Dan is het voor jou als ondernemer natuurlijk ontzettend belangrijk dat jouw jaarrekening betrouwbaar is en geen onjuistheden of vooroordelen bevat. Jij en andere lezers moeten uit kunnen gaan van een waarheidsgetrouwe weergave van de situatie van jouw organisatie.

En jaarrekening waar je iets aan hebt

Hoe stellen we voor jou een jaarrekening op waar jij en je lezers echt iets aan hebben? Door gebruik te maken van 6 basisprincipes:

  1. Matchingprincipe
  2. Toerekeningsprincipe
  3. Realisatieprincipe
  4. Continuïteitsprincipe
  5. Bestendigsheidsprincipe
  6. Voorzichtigheidsprincipe

In een serie zes blogs zullen we deze zes basisprincipes (wettelijk verplicht) toelichten. In deze blog de eerste; het matchingprincipe.

De jaarrekening en het matchingprincipe

Het matchingprincipe zorgt ervoor dat kosten en opbrengsten gerelateerd aan dezelfde transactie of gebeurtenis in dezelfde periode verwerkt worden in de winst- en verliesrekening. De kosten worden verwerkt op het moment dat de baten (het geld is verdiend) zijn gerealiseerd.

Het matchingprincipe valt uiteen in twee basisbeginselen; periodematching en productmatching. Deze principes zijn belangrijk bij het boekhouden. De basisbeginselen in het kort:

  • Periodematching: dit houdt in dat de kosten en opbrengsten toegekend worden aan de periode waarop deze betrekking hebben.
  • Productmatching: kosten die verband houden met het vervaardigen van producten dienen aan deze producten te worden toegekend.

Periodematching

Logischerwijs heeft een ontvangen of verstuurde factuur een factuurdatum, vaak is het zo dat die factuurdatum in lijn is met de periode waarin de factuur wordt ontvangen of verzonden. Toch zijn er gevallen waarbij dit niet zo is.

Wanneer je bijvoorbeeld een factuur vooraf ontvangt voor de huur, die je per kwartaal betaalt, dan dien je de kosten gelijkmatig over die 3 maanden te verdelen. Hierdoor zorg je er voor dat elke maand hetzelfde huurbedrag laat zien in de administratie. Het vergt een extra boekhoudkundige handeling om dit te verwezenlijken.

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je een factuur achteraf ontvangt, bijvoorbeeld voor het gebruik van energie. Hier moet het matchingprincipe ook toegepast worden, waarbij je elke maand een reservering opneemt. De reservering valt vervolgens aan het eind van het jaar vrij, wanneer je de factuur verwerkt. Op deze manier laat je ook elke maand netjes je energiekosten zien in de winst- en verliesrekening.

Productmatching

Dit principe is voornamelijk toepasbaar wanneer je daadwerkelijk een product verkoopt en hiervoor een voorraad aanlegt. Dit houdt in dat wanneer je de producten inkoopt, je een voorraadpost creëert op de balans. Zodra je een product verkoopt en dit verwerkt als omzet op de winst- en verliesrekening, dien je de inkoopwaarde van dit product uit je voorraadpost van de balans te halen en als kostprijs van de verkoop te boeken in de winst- en verliesrekening.

Jij ondernemen, wij je boekhouding

Wil je dat in jouw boekhouding alle basisprincipes netjes worden nageleefd? En wil jij ook zo’n jaarrekening waarop iedereen kan bouwen?

 

Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op!