2. Het Toerekeningsprincipe
clockLeestijd: 3 min
Markt|

2. Het Toerekeningsprincipe

De 6 principes waarmee we jouw jaarrekening perfect maken.

Wanneer je je boekhouding uitbesteedt aan Kontado heb je 24/7 real time inzicht in je financiële situatie. Dankzij de FinTech tools waarmee we werken. Wat is dan nog het nut van een jaarrekening vraag je jezelf misschien af.

Een jaarrekening is belangrijk bij het verkrijgen van krediet (zakelijk/privé), geeft leveranciers, aandeelhouders en geldverstrekkers vertrouwen, geeft inzicht in trends, is nodig voor de aangifte van vennootschapsbelasting en is daarnaast ook gewoon wettelijk verplicht voor bijvoorbeeld bv’s.

Dan is het voor jou als ondernemer natuurlijk ontzettend belangrijk dat jouw jaarrekening betrouwbaar is en geen onjuistheden of vooroordelen bevat. Jij en andere lezers moeten uit kunnen gaan van een waarheidsgetrouwe weergave van de situatie van jouw organisatie.

En jaarrekening waar je iets aan hebt

Hoe stellen we voor jou een jaarrekening op waar jij en je lezers echt iets aan hebben? Door gebruik te maken van 6 basisprincipes:

  1. Matchingprincipe
  2. Toerekeningsprincipe
  3. Realisatieprincipe
  4. Continuïteitsprincipe
  5. Bestendigsheidsprincipe
  6. Voorzichtigheidsprincipe

In een serie zes blogs zullen we deze zes basisprincipes (wettelijk verplicht) toelichten. In deze blog de tweede; het toerekeningsprincipe.

Het toerekeningsprincipe: alles toerekenen aan de juiste perioden

Bij het toerekeningsprincipe gaat het voornamelijk over het vaststellen van de winst. Om deze winst aan het eind van het jaar correct te kunnen bepalen, moeten alle gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in dat jaar aan de juiste perioden worden toegerekend. Met andere woorden: het moment van betaling of ontvangst is niet bepalend voor de winst, maar juist het moment dat de kosten- en opbrengstentoerekening moet plaatsvinden.

Winstbepaling

De winst wordt aan het eind van het jaar bepaald door het eindsaldo van het eigen vermogen op 31 december te verminderen met het beginsaldo op 1 januari. Binnen dit jaar kan het eigen vermogen wijzigen door voltooide of onvoltooide prestaties/gebeurtenissen. Voorbeelden van voltooide gebeurtenissen zijn inkopen of verkopen die gematcht zijn aan hun facturen en geleverde producten/diensten. De onvoltooide gebeurtenissen kunnen bijvoorbeeld vooruitbetaalde bedragen of nog te leveren goederen zijn. Deze onvoltooide gebeurtenissen vormen dan je vorderingen en schulden op de balans, zoals debiteuren en crediteuren.

De toegevoegde waarde van een juiste toerekening

Door een juiste toerekening van kosten- en opbrengsten kan in de jaarrekening weergegeven worden wat het vermogen van een bedrijf is en hoe de kosten/opbrengsten opgebouwd zijn. Op deze manier kan jij als ondernemer sturen op financiële informatie. Je kan nu namelijk zien waar te hoge kosten worden gemaakt of welke diensten/producten te weinig opbrengen. Mocht je tussentijds willen weten hoe jouw onderneming ervoor staat? Dan is het mogelijk om eens per maand of per halfjaar een tussentijdse jaarrekening samen te stellen. Hierbij is het toerekeningsprincipe dus niet alleen van toepassing op het hele jaar, maar ook of de kosten- en opbrengstentoerekening in de juiste maand/het juiste halfjaar heeft plaatsgevonden.

Naast de informatie die het jou als ondernemer geeft, kan de Belastingdienst vanuit de jaarlijkse winst van een onderneming bepalen hoe veel belastingen er betaald moeten worden.

Zoals beschreven in de vorige blog, wordt het toerekeningsprincipe verder uitgewerkt in o.a. het matchingprincipe (toerekening van de kosten). In de volgende blog gaan we in op het realisatieprincipe (toerekening van de opbrengsten).

Jij ondernemen, wij je boekhouding

Wil je dat in jouw boekhouding alle basisprincipes netjes worden nageleefd? En wil jij ook zo’n jaarrekening waarop iedereen kan bouwen?

 

Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op!