3. Het Realisatieprincipe
clock3 min
Markt|

3. Het Realisatieprincipe

De 6 principes waarmee we jouw jaarrekening perfect maken.

Wat is het nut van een jaarrekening wanneer je je boekhouding uitbesteedt aan Kontado? Dan heb je immers 24/7 real time inzicht in je financiële situatie. Dankzij de FinTech tools waarmee we werken.

Een jaarrekening is belangrijk bij het verkrijgen van krediet (zakelijk/privé), geeft leveranciers, aandeelhouders en geldverstrekkers vertrouwen, geeft inzicht in trends, is nodig voor de aangifte van vennootschapsbelasting en is daarnaast ook gewoon wettelijk verplicht voor bijvoorbeeld bv’s.

Dan is het voor jou als ondernemer natuurlijk ontzettend belangrijk dat jouw jaarrekening betrouwbaar is en geen onjuistheden of vooroordelen bevat. Jij en andere lezers moeten uit kunnen gaan van een waarheidsgetrouwe weergave van de situatie van jouw organisatie.

En jaarrekening waar je iets aan hebt

Hoe stellen we voor jou een jaarrekening op waar jij en je lezers echt iets aan hebben? Door gebruik te maken van 6 basisprincipes:

  1. Matchingprincipe
  2. Toerekeningsprincipe
  3. Realisatieprincipe
  4. Continuïteitsprincipe
  5. Bestendigsheidsprincipe
  6. Voorzichtigheidsprincipe

In een serie zes blogs zullen we deze zes basisprincipes (wettelijk verplicht) toelichten. In deze blog de derde; het realisatieprincipe.

Het realisatieprincipe: het met zekerheid vaststellen van de winst

Het realisatieprincipe is een nadere uitwerking van het toerekeningsprincipe, waarbij het ook een vorm van het voorzichtigheidsprincipe is.

Het houdt in dat de opbrengsten van een dienst/product pas geboekt mogen worden zodra de factuur hiervan is verzonden en de dienst/het product is geleverd. Op dat moment is het economisch eigendom overgedragen en kunnen er  geen prijsveranderingen meer plaatsvinden. Het juridisch eigendom is daarentegen nog wel in jouw bezit., oftewel dat de klant nog wel verplicht is jou te betalen voor je dienst of product.

De bepaling van het boeken van de winst staat in art. 382 BW 2; winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Dit zorgt ervoor dat de ontvangers van de jaarrekening de juiste informatie te zien krijgen en bedrijven niet een te grote winst presenteren. De winst die gepresenteerd wordt is hiermee met voldoende zekerheid vastgesteld.

Waardering van winst en verlies

Het grootste verschil tussen de waardering van winsten en verliezen in de jaarrekening, is dat verliezen geboekt moeten worden zodra deze te voorzien zijn en winsten pas als ze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Een nadere toelichting over het boeken van  verliezen beschrijven we in een komend blog over het voorzichtigheidsprincipe.

Vaststelling winst bij voorraden

Als voorbeeld nemen we ondernemingen die een voorraad aanhouden, hierbij staat de opbrengst van de goederen pas vast wanneer deze verkocht en geleverd zijn. Pas dan wordt de winst gerealiseerd. Hierdoor neemt de debiteurenstand op de balans toe. De voorraad die dan nog niet verkocht is, wordt gewaardeerd tegen de kostprijs.

In bovenstaand voorbeeld wordt de winst gerealiseerd waar de productie al gereed is. Bij ondernemingen die produceren op bestelling kunnen er andere regels toegepast worden. Hier is de verkoop al gerealiseerd zodra er besteld is.

Het realisatieprincipe is flexibel inzetbaar, het geeft alleen criteria waaraan voldaan moet zijn zodra de winst gerealiseerd wordt in de winst- en verliesrekening:

  • Voldoende zekerheid over de opbrengst
  • Prestatie moet afgerond zijn

Jij ondernemen, wij je boekhouding

Wil je dat in jouw boekhouding alle basisprincipes netjes worden nageleefd? En wil jij ook zo’n jaarrekening waarop iedereen kan bouwen?

Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op!