4. Het Continuïteitsprincipe
clock3 min
Markt|

4. Het Continuïteitsprincipe

De 6 principes waarmee we jouw jaarrekening perfect maken.

Wat is het nut van een jaarrekening wanneer je je boekhouding uitbesteedt aan Kontado? Dan heb je immers 24/7 real time inzicht in je financiële situatie. Dankzij de FinTech tools waarmee we werken.

Een jaarrekening is belangrijk bij het verkrijgen van krediet (zakelijk/privé), geeft leveranciers, aandeelhouders en geldverstrekkers vertrouwen, geeft inzicht in trends, is nodig voor de aangifte van vennootschapsbelasting en is daarnaast ook gewoon wettelijk verplicht voor bijvoorbeeld bv’s.

Dan is het voor jou als ondernemer natuurlijk ontzettend belangrijk dat jouw jaarrekening betrouwbaar is en geen onjuistheden of vooroordelen bevat. Jij en andere lezers moeten uit kunnen gaan van een waarheidsgetrouwe weergave van de situatie van jouw organisatie.

En jaarrekening waar je iets aan hebt

Hoe stellen we voor jou een jaarrekening op waar jij en je lezers echt iets aan hebben? Door gebruik te maken van 6 basisprincipes:

  1. Matchingprincipe
  2. Toerekeningsprincipe
  3. Realisatieprincipe
  4. Continuïteitsprincipe
  5. Bestendigsheidsprincipe
  6. Voorzichtigheidsprincipe

In een serie zes blogs zullen we deze zes basisprincipes (wettelijk verplicht) toelichten. In deze blog de vierde; het continuïteitsprincipe.

‘Going concern’: het uitgangspunt voor voortzetting van de onderneming

Het continuïteitsprincipe bepaalt dat de jaarrekening is opgemaakt op basis van ‘going concern’. Met andere woorden:  dit is het uitgangspunt dat jouw onderneming haar activiteiten in de toekomst zal voortzetten.

Hierbij ligt de nadruk op de waardering van de activa en passiva (bezittingen en schulden) in de jaarrekening, waarbij ervan wordt uitgegaan dat jouw onderneming blijft voortbestaan. Zodra de continuïteit van je onderneming onzeker of in gevaar is, dient dit aangegeven te worden in de toelichting in de jaarrekening. Hierbij moet er worden toegelicht welke invloed dit zal hebben op het vermogen en het resultaat. Het blijft echter wel een veronderstelling en is dus geen 100% zekerheid.

Toekomst onzeker?

Zodra de continuïteit van je onderneming onzeker wordt, zal de waarde van de activa en passiva op de balans lager zijn dan wanneer continuïteit zeker is. Bij een faillissement worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de zogeheten liquidatiewaarde. Dit is een lage prijs waarbij een activa/passiva snel geliquideerd kan worden, oftewel snel omgezet kan worden in geld. Er is bij een faillissement namelijk sprake van een gedwongen verkoop, dus heb je geen mogelijkheid om rustig te zoeken naar een koper die een mooi bedrag kan geven voor jouw activa/passiva. In de jaarrekening ben je dan volgens het continuïteitsprincipe verplicht om dit verlies op te nemen.

Voorbeeld

Stel: je hebt voor je klusbedrijf een nieuwe bus gekocht van €35.000. Naar verwachting zul je hier 5 jaar in rijden en wordt deze activa in evenredige delen afgeschreven. De afschrijvingskosten bedragen dan €7.000 per jaar en in het geval van continuïteit heb je de auto na 5 jaar afgeschreven tot een boekwaarde van €0.

Nu blijkt dat je jouw klusbedrijf na 3 jaar niet meer kunt voortzetten (discontinuïteit). De bus staat nu voor €35.000 – (3x €7.000) = €14.000 in de boeken. Vanwege gedwongen verkoop kun je de bus voor €10.000 verkopen en ben je volgens het continuïteitsprincipe verplicht om het verlies van €4.000 direct op te nemen in de jaarrekening.

Vanuit dit voorbeeld komt duidelijk naar voren waarom het van belang is om activa en passiva te waarderen in de jaarrekening op basis van het al dan niet voortzetten van je onderneming.

Jij ondernemen, wij je boekhouding

Wil je dat in jouw boekhouding alle basisprincipes netjes worden nageleefd? En wil jij ook zo’n jaarrekening waarop iedereen kan bouwen?

 

Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op!