5. Het Bestendigheidsprincipe
clock2 min
Markt|

5. Het Bestendigheidsprincipe

De 6 principes waarmee we jouw jaarrekening perfect maken.

Wanneer je je boekhouding uitbesteedt aan Kontado heb je 24/7 real time inzicht in je financiële situatie. Dankzij de FinTech tools waarmee we werken. Wat is dan nog het nut van een jaarrekening vraag je jezelf misschien af.

Een jaarrekening is belangrijk bij het verkrijgen van krediet (zakelijk/privé), geeft leveranciers, aandeelhouders en geldverstrekkers vertrouwen, geeft inzicht in trends, is nodig voor de aangifte van vennootschapsbelasting en is daarnaast ook gewoon wettelijk verplicht voor bijvoorbeeld bv’s.

Dan is het voor jou als ondernemer natuurlijk ontzettend belangrijk dat jouw jaarrekening betrouwbaar is en geen onjuistheden of vooroordelen bevat. Jij en andere lezers moeten uit kunnen gaan van een waarheidsgetrouwe weergave van de situatie van jouw organisatie.

En jaarrekening waar je iets aan hebt

Hoe stellen we voor jou een jaarrekening op waar jij en je lezers echt iets aan hebben? Door gebruik te maken van 6 basisprincipes:

  1. Matchingprincipe
  2. Toerekeningsprincipe
  3. Realisatieprincipe
  4. Continuïteitsprincipe
  5. Bestendigheidsprincipe
  6. Voorzichtigheidsprincipe

In een serie zes blogs zullen we deze zes basisprincipes (wettelijk verplicht) toelichten. In deze blog de vijfde: het bestendigheidsprincipe.

Het bestendigheidsprincipe

Het bestendigheidsprincipe bepaalt dat een onderneming een vaste gedragslijn dient te volgen bij het opstellen van een jaarrekening. De cijfers moeten dus kunnen worden vergeleken met de cijfers van vorig jaar en alle soortgelijke posten moeten op dezelfde manier verwerkt worden.
Op deze manier kan er gemakkelijk een vergelijking worden gemaakt met voorgaande jaren en heb je in één oogopslag een beeld van de ontwikkeling van je onderneming. Eventuele stijgende kosten vallen direct op, net als een eventuele stijgende omzet.

Er zijn twee soorten bestendigheid: gelijktijdige bestendigheid en volgtijdelijke bestendigheid.

Gelijktijdige bestendigheid

Gelijktijdige bestendigheid betekent dat soortgelijke posten of activiteiten op dezelfde manier verwerkt moeten worden in de jaarrekening. Zo moeten bijvoorbeeld gebouwen en de voorraad op aanschafwaarde gewaardeerd worden.

Volgtijdelijke bestendigheid

Volgtijdelijke bestendigheid houdt in dat informatie vergelijkbaar moet zijn met voorgaande jaren. Door jaarlijks dezelfde waarderingsgrondslagen aan te houden, wordt het vermogen en het resultaat op dezelfde manier bepaald en blijft de jaarrekening overzichtelijk. Alleen bij bijzondere omstandigheden en gegronde reden mag er afgeweken worden van deze grondslagen. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn:

  • Er zijn andere internationale opvattingen;
  • De moedermaatschappij past deze grondslagen toe;
  • De rechtspersoon wijzigt haar activiteiten;
  • De bedrijfstak hanteert een bepaald stelsel.

Jij ondernemen, wij je boekhouding

Wil je dat in jouw boekhouding alle basisprincipes netjes worden nageleefd? En wil jij ook zo’n jaarrekening waarop iedereen kan bouwen?

Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op!