6. Het Voorzichtigheidsprincipe
clock2 min
Markt|

6. Het Voorzichtigheidsprincipe

De 6 principes waarmee we jouw jaarrekening perfect maken.

Wanneer je je boekhouding uitbesteedt aan Kontado heb je 24/7 real time inzicht in je financiële situatie. Dankzij de FinTech tools waarmee we werken. Wat is dan nog het nut van een jaarrekening vraag je jezelf misschien af.

Een jaarrekening is belangrijk bij het verkrijgen van krediet (zakelijk/privé), geeft leveranciers, aandeelhouders en geldverstrekkers vertrouwen, geeft inzicht in trends, is nodig voor de aangifte van vennootschapsbelasting en is daarnaast ook gewoon wettelijk verplicht voor bijvoorbeeld bv’s.

Dan is het voor jou als ondernemer natuurlijk ontzettend belangrijk dat jouw jaarrekening betrouwbaar is en geen onjuistheden of vooroordelen bevat. Jij en andere lezers moeten uit kunnen gaan van een waarheidsgetrouwe weergave van de situatie van jouw organisatie.

En jaarrekening waar je iets aan hebt

Hoe stellen we voor jou een jaarrekening op waar jij en je lezers echt iets aan hebben? Door gebruik te maken van 6 basisprincipes:

  1. Matchingprincipe
  2. Toerekeningsprincipe
  3. Realisatieprincipe
  4. Continuïteitsprincipe
  5. Bestendigheidsprincipe
  6. Voorzichtigheidsprincipe

In een serie zes blogs zullen we deze zes basisprincipes (wettelijk verplicht) toelichten. In deze blog de zesde: het voorzichtigheidsprincipe.

Voorzichtigheidsprincipe: verliezen nemen zodra deze te voorzien zijn

Het voorzichtigheidsprincipe zorgt ervoor dat verliezen worden opgenomen zodra deze te voorzien zijn en winsten pas als ze gerealiseerd zijn. Hierdoor gaat de ondernemer niet ten onrechte uit van te rooskleurige cijfers in de jaarrekening en wordt de winst niet ‘kunstmatig’ verhoogd.
Pas als het écht zeker is dat er winst behaald wordt op een transactie mag je deze winst verantwoorden. Voor verliezen geldt dat je deze moet nemen zodra je verwacht verlies te lijden op een transactie. Hierdoor ben je voorbereid en kan de situatie achteraf alleen maar meevallen.

Als je bijvoorbeeld al weet dat je producten noodgedwongen met verlies dient te verkopen, dan neem je dit verlies al op in de boekhouding op het moment dat het verlies te voorzien is. Aan de andere kant wordt de omzet van deze producten pas opgenomen op het moment dat het product daadwerkelijk is geleverd en  niet op het moment dat een offerte is ondertekend.

Voorzichtigheidsprincipe en matchingsprincipe

Het voorzichtigheidsprincipe hangt nauw samen met het matchingprincipe. Het matchingprincipe houdt in dat verliezen en winsten aan de juiste periode toegerekend dienen te worden. Het voorzichtigheidsprincipe houdt in dat verliezen en kosten genomen moeten worden zodra deze te voorzien zijn en winsten pas als deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn.

Voorzichtigheidsprincipe en realisatieprincipe

In de blog over het realisatieprincipe werd al kort aangegeven dat het realisatieprincipe een vorm van het voorzichtigheidsprincipe is. Het realisatieprincipe houdt in dat de opbrengsten van een dienst of product pas geboekt mogen worden zodra de factuur hiervan is verzonden en de dienst of het product is geleverd. Zo zorgen beide principes ervoor dat de jaarrekening nauwkeurig en realistisch is.

Jij ondernemen, wij je boekhouding

Wil je dat in jouw boekhouding alle basisprincipes netjes worden nageleefd? En wil jij ook zo’n jaarrekening waarop iedereen kan bouwen?

Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op!